• Het Zorgpension

  Ondersteuning op maat

 • Logeren in het Zorgpension

  Voldoende privacy

 • Logeren in het Zorgpension

  Rust en ontspanning

 • Zorg in het Zorgpension

  Betaalbare arrangementen

Op deze pagina kunt u lezen wanneer iemand in aanmerking komt voor verblijf in een van de Zorgpension locaties en in welke situaties dat niet mogelijk is. Om iemand aan te melden voor verblijf in het Zorgpension kunt u gebruikmaken van het formulier onderaan deze pagina. Goed om te weten is dat Zorgpension met alle zorgverzekeraars - uitgezonderd Caresq - een contract heeft. De bijbehorende AGB code op naam van hoofdcontractant WelThuis is 75750561.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers van het Transferbureau.


Verblijfscriteria ZorgpensionSoort verblijf

 • Cliënt heeft een duidelijk omschreven hulpvraag gericht op herstelzorg of respijtzorg.
 • Zorgpension biedt zorg voor kortdurend verblijf. Verblijf op basis van een Wlz-indicatie is alleen mogelijk als deze gedurende het verblijf moet worden aangevraagd.
 • Zorgpension biedt geen palliatieve zorg.


Doel verblijf

 • Herwinnen van zelfstandigheid en terugkeer naar eigen omgeving.
 • Cliënt wordt ondersteund in activering en herstel. Hierbij wordt inzet en medewerking van de cliënt verwacht.


Zelfstandigheid

 • Cliënt kan in principe eigen regie voeren en kan op afroep zorg vragen.
 • Indien cliënt geen eigen regie kan voeren in verband met meerdere elkaar beïnvloedende factoren dan is dit van tijdelijke aard. Om deze reden mag er geen sprake zijn van ernstige psychosociale problematiek of een vergevorderde vorm van dementie.


Aanmelding

U kunt uw patiënt aanmelden voor verblijf in een van de Zorgpension locaties door onderstaand formulier in te vullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk door de transferverpleegkundige contact met u opgenomen.
Naam aanvrager(*)
Ongeldige invoer

Telefoonnummer(*)
Ongeldige invoer

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Naam patiënt(*)
Ongeldige invoer

Locatie van voorkeur(*)
Ongeldige invoer

zorgpension zonder zoetermeer